Gaston – Wine Exploring

Nyheter/Artiklar

Olika fat – olika smak
Vinskola Artiklar

Olika fat – olika smak

Fatlagring är en viktig och ibland helt avgörande del i framställningen av många viner. Men varianterna av fat är många – och ger vitt skilda slutresultat.

Fat framställs av olika sorters ek, där de vanligaste sorterna är amerikansk och fransk ek. Den amerikanska varianten innehåller mycket cellulosa vilket gör att det går att såga ut stavar direkt ur stammen (vilket också gör att den är något billigare). Den är också porösare och ger därför ifrån sig tydligare toner av kola, vanilj och kokos. 

Fransk ek å andra sidan innehåller betydligt mindre cellulosa, vilket innebär att stavarna måste klyvas ut från stammen för att inte de färdiga faten ska läcka. Den franska eken ger också generellt betydligt mer komplexa och strama aromer av trä och bidrar också med mer tannin i det färdiga vinet.

När man väl har satt ihop sitt fat kommer man till nästa viktiga steg i processen – rostningen. Rostningsgraden delas in i olika nivåer där en lätt rostning ofta ger toner av kokos, mellanrost bidrar med vanilj- och kolaaromer och hård rostning, eller ”heavy toast”, mer ger nyanser som för tankarna till kaffe, tobak och rök. 

Sedan finns det ytterligare en avgörande faktor vad gäller fat: Jo faktiskt, i vinets värld har storleken betydelse. Fatets storlek – och därmed också förhållandet mellan mängden vin och mängden fat – är nämligen direkt avgörande för hur mycket syre vinet utsätts för: Ju större fat desto mindre syrepåverkan, och omvänt ju mindre fat desto större syrepåverkan. 

Den franska fatstorleken barrique, som rymmer 225 liter, är en av de vanligaste storlekarna i världen. Men både mindre och större förekommer på många håll. I exempelvis Piemonte och Toscana är gigantiska botti vanligt förekommande, fat som kan rymma uppemot ett par tre tusen liter vin. 

Till syvende och sist är det druvan och den stil som vinmakaren vill skapa som avgör valet av fat. Och man ska inte heller glömma att vissa viner, framför allt många vita, inte fatlagras alls.

Posted in Vinskola Artiklar Av

Gaston Vin

RELATERADE ARTIKLAR