Gaston – Wine Exploring

Nyheter/Artiklar

Ekologiskt eller biodynamiskt – vad är skillnaden?
Vinskola Artiklar

Ekologiskt eller biodynamiskt – vad är skillnaden?

Allt oftare stöter man på termer som biodynamiskt eller ekologiskt vin. Men vad vad betyder orden egentligen – och vad är skillnaderna? Gaston reder ut begreppen.

Den övergripande, och något luddigt svepande, termen naturvin berättar egentligen bara att vinet i fråga har producerats med minimal mänsklig påverkan. Det vill säga att man till exempel inte använder odlad jäst, maskinell filtrering eller ekchips.

Termen ekologiska viner i sin tur betyder egentligen ”viner framställda av ekologiskt odlade druvor”. För att få kalla sina viner ekologiska krävs certifikat från olika kontrollorgan. Reglerna är strikta, pappersprocesserna invecklade och dessutom är det kostsamt att skaffa sig ett certifikat – så många vinmakare som faktiskt följer de ekologiska reglerna till punkt och pricka väljer ändå att inte certifiera sig.

Ibland hör man också talas om termerna organisk eller biologisk odling, vilka båda två är synonymer till ekologisk.

Ytterligare ett ord man ofta hör i vinsammanhang är biodynamisk odling. Den här odlingsläran är starkt kopplad till filosofen och antroposofen Rudolf Steiners idéer om att vingården är en enda levande organism och ett självförsörjande kretslopp. Grundidén går ut på att skapa en naturlig samverkan mellan växter, djur, vinbonde och jord, men biodynamiken har också tydliga inslag av astronomi: en av grundpelarna i den biodynamisk odlingen är den såningskalender som utifrån månens och planeternas positioner avgör vilka dagar som är bäst lämpade för arbete i vingården, och när det är dags för skörd.

När det gäller vårt utbud har vi en enkel filosofi: vi jobbar bara med viner som vi själva gillar. Ofta kommer våra viner från småskaliga vinbönder som respekterar jorden de brukar och gör viner med tydlig ursprungskaraktär som berättar en historia om platsen de kommer ifrån. Detta gör att många av våra viner faller inom ovanstående kategorier.

Posted in Vinskola Artiklar Av

Gaston Vin

RELATERADE ARTIKLAR